« wstecz

Duszpasterstwa » Duszpasterstwo Bierzmowanych

Sakrament bierzmowania jest drugim z kolei sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, udzielanym w następstwie chrztu. Łaska chrztu, udzielanego niemowlętom, wymaga świadomego przyjęcia przez dorastającego chrześcijanina. Zanim zostanie umocniony darami Ducha Świętego, trzeba, aby młody chrześcijanin zdał sobie sprawę z rzeczywistości wiary, którą został obdarowany.

W trosce o świadome przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i wzmocnienie więzi z parafią kandydatów do bierzmowania, przygotowanie katechetyczne do sakramentu bierzmowania należy rozłożyć na trzy lata gimnazjum.


Przygotowanie do bierzmowania trwa przez 3 lata, czyli naukę w gimnazjum. Pierwsze 2 lata jest to tzw. przygotowanie dalsze, natomiast klasa 3 gimnazjum jest to przygotowanie bezpośrednie.

W naszej parafii pw. Św. Jana Chrzciciela sakrament bierzmowania udzielany jest co roku. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski do bierzmowania przedstawia się uczniów klas trzecich gimnazjum, ponieważ ten sakrament wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne.


Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjalnej, m. in. poprzez katechetę; kandydat składa prośbę (deklarację) podpisaną przez siebie i rodziców na ręce księdza prowadzącego przygotowanie.

Jeżeli kandydat jest z innej parafii - dostarcza stosowną zgodę duszpasterzy z parafii zamieszkania i udaje się z nią do proboszcza parafii, w której pragnie przyjąć bierzmowanie; jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu. By zostać dopuszczonym do sakramentu bierzmowania kandydat realizuje wszystkie wskazówki zamieszczone w podpisanej wcześniej deklaracji.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata. W czasie obrzędu sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Świadkowie ponadto, powinni być do bierzmowania odpowiednio przygotowani i razem z bierzmowanym przyjąć Komunię Świętą.

 

Warunki jakimi powinni odpowiadać przyjmujący bierzmowanie i świadek bierzmowania wg Prawa Kanonicznego:


Kan. 889

§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Kan. 890

Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Kan. 891

Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna.

Kan. 892

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan. 893

§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874.

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego


Terminy spotkań dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

Rok szkolny i katechetyczny 2012/2013


MIESIĄC

DATA SPOTKANIA

GODZINA SPOTKANIA

Wrzesień

23.09 [niedziela]

1000

Październik

02.10 [wtorek]

1530

Listopad

26-27.10 [piątek-sobota]

-

Grudzień

04.12 [wtorek]

1530

Styczeń

08.01.2013r. [wtorek]

1530

Luty

05.02.2013r. [wtorek]

1530

Marzec

05.03.2013r. [wtorek]

1530

Kwiecień

09.04.2013r. [wtorek]

1530

Maj

02.05.2013r. [czwartek]

1530

Sonda
Czy Twoim zdaniem na stronie parafii potrzebne jest forum użytkowników?
Tak, to przydatna opcja Nie, to nie jest miejsce
do wymiany poglądów
Co to jest forum?
Godziny otwarcia biura parafialnego
poniedziałek - piątek: 8:00 - 9:00
Porządek Mszy Świętej

Niedziela:
7.00; 9.00 (dla dzieci i młodzieży); 11.00 (suma); 17.00

Dzień powszedni:
7.00; 17.00

Święta zniesione:
7.00; 9.00; 17.00;

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie © 2012 - 2022. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com